Reborn UO

Ultima Online sunucusu olan reborn uo için

56b uyumlu script hazırlanmış

sphere güvenlik ve stabilizasyon çalışması yapılmış

sunucuya ek harita alanları yapılmıştır.